Yhteinen koti maalla

Kotisivut
Kesto 01.10.2016 - 30.11.2018
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Päärahoittaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Tarja Tapio, tarja.tapio@saimia.fi, 040 621 4980
Tiivistelmä
Hankkeella parannetaan maaseudulla asuvien ikääntyvien kotona-asumisen edellytyksiä vahvistamalla mahdollisuutta yhteisölliseen asumiseen omassa asuinympäristössä. Yhteisöllinen asuminen lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä. Hankkeessa luodaan pilotoinnin avulla uusia, maaseudulle soveltuvia yhteisöasumisen malleja, kuvataan yhteisöasumisen tuottamia teknisten muutosten tarpeita rakennuksissa, sekä tuotetaan muutostöitä koskevia suunnitelmia. Lisäksi selvittää yhteisölliseen asumiseen liittyviä palvelutarjonnan ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Lisäksi tuotetaan järkeviä tilaratkaisuja ja laitevalintoja koskeva opas. Hanke toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin ja Työtehoseuran sekä pilotointipaikkakunnilla toimivien sosiaali- ja terveysalan yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.