Opiskelijapotentiaali hyödyksi Etelä-Karjalan yrityksille

Kotisivut
Kesto 01.08.2016 - 31.08.2017
Saimaan amk:n rooli Hallinnoija
Rahoitusohjelma Otsakorpi
Päärahoittaja William ja Ester Otsakorven säätiö
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Jani Kallio, jani.kallio@saimia.fi, 0400184394
Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä siten, että yritykset tuntevat mahdollisuudet opiskelijoiden kanssa toteutettavalle oman toimintansa kehittämiselle. Hankkeen avulla: 1. lisätään opiskelijapotentiaalin tunnettuutta Etelä-Karjalassa 2. sitoutetaan ja mahdollistetaan opiskelijoiden työllistämistä Etelä-Karjalaan 3. lisätään opiskelijoiden työelämäyhteyksiä opiskelijoiden opinnäytetöitä, työssäoppimista ja asiakastöitä varten 4. lisätään Sampon oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta 5. tiivistetään yhteistyötä oppilaitosten sekä yrittäjäjärjestöjen, kehitysyhtiöiden ja kuntien välillä opiskelijapotentiaalin hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Hanke toteutetaan Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopiston yhteistyönä.