IVD - An Infinitely Variable Differential

Kotisivut
Kesto 01.08.2016 - 31.03.2019
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma TEKES kansallinen
Päärahoittaja Business Finland
Painoala Innovaatioista liiketoimintaa
Vastuuhenkilö Timo Saarainen, timo.saarainen@saimia.fi, 040 168 5989
Tiivistelmä
Projektin päätavoitteena on tuoda markkinoille uudenlainen IVD-vaihteistoratkaisu auto-ja työkoneteollisuuteen, mikä mahdollistaa ajoneuvojen tehokkaamman ja kestävämmän liikkumisen. Projektin tarkoituksena on myös luoda mahdollisuus IVD-vaihteistoratkaisun kaupallistamiseen ja projektista mahdollisesti syntyvän uuden yrityksen perustamiseen. Laajemmassa mittakaavassa on tarkoitus edistää Suomen kilpailukykyä ja vientiä. IVD-vaihteistoratkaisusta on tekeillä prototyyppejä ja alustavia simulointeja, jotka eivät vielä kuitenkaan sovellu täysin markkinoilla olevien tuotteidenkorvikkeeksi, minkä takia hankkeen aikana on tarkoituksena selvittää asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset, sekä saada teknologia vastaamaan olemassa oleviin ajoneuvomalleihin. Projektin aikana luodaan räätälöity prototyyppi yhteistyökumppaniyritysten kanssa, jolloin mallikappaleesta tulee mahdollisimman pitkälti sarjavalmistukseen kelpaava. Projektin loputtua IVD-vaihteistoratkaisu tulee olemaan markkinoille sopiva ja asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset täyttävä.Samaan aikaan projektissa tullaan panostamaan alihankkijaverkoston laatimiseen. IVD-vaihteistoratkaisun verifioinnissa hyödynnetään yritysverkostoa, jonka ytimessä ovat ohjausryhmän jäsenet, jotka ovat osoittaneet kiinnostustaan ja tarvettaan teknologiaa kohtaan. Yhteistyökumppaneiden kautta on tarkoitus penetroitua tavoitelluille markkinoille, joka on alkuvaiheessa työkonemarkkinat. Näiden markkinoiden saturoiduttua tarkoituksena on siirtyä varsinaisille suurille markkinoille eli autoteollisuuteen. Tätä vaihetta varten laaditaan alustava suunnitelma immateriaalioikeuksien suojaamisesta mallisuojauksien ja patentoinnin kautta. Hankkeen aikana tullaan tutkimaan tarkemmin soveltuvia suojauksien muotoja ja käynnistetään niitä edellyttävät toimenpiteet.