Digi-Kone, Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa

Kotisivut
Kesto 02.05.2016 - 31.05.2018
Saimaan amk:n rooli Hallinnoija
Rahoitusohjelma EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Uudenmaan liitto
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Paula Kokko, paula.kokko@saimia.fi, 040 761 5558
Tiivistelmä
Digi-Kone hankkeen kehitystavoitteena on infra-alan kilpailukyvyn parantaminen Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on luoda kilpailukykyinen infra-alan osaamiskeskittymä ja tiivistää Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopiston välistä yhteistyötä Etelä-Karjalassa. Sekä edistää alueen yritysten ja tilaajien teknologisia muutosvalmiuksia ja sitä kautta rakennus- ja infra-alan digitalisointia Etelä-Karjalassa. Toimenpiteiden tuloksena saadaan sekä Imatralle että Lappeenrantaan infra-alan oppimisympäristöt, joita voivat hyödyntää yritykset, tilaajat, Infra ry. sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto koko Etelä-Karjalan alueella. Lisäksi tuloksena syntyy laitteiden yhteiskäytön toimintamalli, jolla varmistetaan infra-alan osaamispalveluiden tarjonta koko maakunnan alueelle. Yritysten, tilaajien ja Infra ry:n ymmärrys ja tietämys infra-alan teknologian muutoksista ja digitalisaation merkityksestä lisääntyy.