Digi-Infra, Digitaalisuutta infra-alalle Etelä-Karjalassa

Kotisivut
Kesto 01.03.2016 - 30.10.2018
Saimaan amk:n rooli Hallinnoija
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Paula Kokko, paula.kokko@saimia.fi, 040 761 5558
Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on infra-alan alueellisen osaamisverkoston luominen, infra-alan toimijoiden osaamisen lisääminen ja infra-alan ammatillisen koulutusyhteistyön tiivistäminen Etelä-Karjalassa. Toimenpiteinä on kartoittaa potentiaaliset hankkeeseen tulevat infra-alan yritykset ja toimijat ja luoda infra-alan verkosto. Hankkeen myötä lisätään infra-alalla toimivien yritysten ja muiden toimijoiden henkilöstön tietotaitoa ja osaamista. Osaamisen lisääminen tapahtuu kouluttamalla oppilaitosten opettajat ja sitten esim. kuntien työntekijät, infra-alan suunnittelu- ja urakoitsijayritysten henkilöstö. Hankkeen aikana tehdään tutustumiskäyntejä käynnissä oleviin infra-alan hankkeisiin, joissa tietomallintamista ja 3D-koneohjausta on hyödynnetty. Tuloksena Digi-infran alueellinen osaamisverkosto on tuottanut toimintasuunnitelman hankkeen jälkeiseen toimintaan. Pilottikoulutuksissa on testattu koulutusten sopivuutta infra-alan toimijoille ja tuotettu uutta tietoa, hyviä koulutuskäytäntöjä sekä uusia menettelytapoja infra-alan toimijoille ja oppilaitoksille. Pilottikoulutusten tulokset ovat myös yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeen myötä tilaajien, urakoitsijoiden ja kouluttajien tietotaito on lisääntynyt ja toimijat pystyvät menettelemään uudella, kehittyneellä tavalla omissa hankkeissaan. Hankkeen avulla on luotu yhteiset toimintatavat ja välineet infra-alan koulutusten toteutukseen Etelä-Karjalassa.