PARTEX-paja

Kotisivut
Kesto 01.04.2016 - 31.12.2018
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Taija Nöjd, taija.nojd@saimia.fi, 040 687 5250
Tiivistelmä
IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n kanssa toteutettavan PARTEX-paja hankkeen tavoitteena on vastata työttömien erilaisiin valmennustarpeisiin monimuotoistamalla työpajatoiminnan työtehtäviä sekä kehittämällä kustannustehokasta, vaikuttavaa ja laadukasta valmennustoimintaa kahden toimijaorganisaation yhteistyönä. Hankkeella pyritään myös vastaamaan vuosien 2016-17 jätelain muutoksiin ja kestävän kehityksen arvojen toteutumiseen mahdollistamalla ja etsimällä erilaisia poistotekstiilimateriaalin käyttötapoja. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen kanssa uusien yritysten synnyttämiseksi poistotekstiilitoiminnan ympärille. Saimaan amk:n osuutena hankkeessa on selvittää valmennustyöhön liittyviä laadullisia tekijöitä mm.henkilöstömitoituksen suhteesta asiakkaiden valmennustarpeeseen. Selvitystyön kautta pyritään takaamaan Imatran seudun työttömille laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Hankkeen lopputuloksena on IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n yhteisomistukseen jäävä pajatoiminta, joka antaa valmennusasiakkaille riittävästi mielekkäitä, haastavia ja uuden oppimista tukevia työtehtäviä ja osaltaan mahdollistaa polun kuntouttavasta työtoiminnasta aina opiskelemaan ja työelämään saakka. Hankkeen jälkeen PARTEX-pajan poistotekstiilitoiminnan ympärillä on laaja yritysyhteistyöverkosto osana poistotekstiiliprosessia.
Abstract
The project is managed by IntoPajat ry and it is implemented with TyönVuoksi ry and Saimaa UAS. PARTEX-workshop project’s target is to respond to the coaching needs of the unemployed by diversifying workshops assignments and improving cost-efficiency, effectiveness and quality of the coaching with collaboration of two organizations. The project also aims to respond to the changes in the waste act in 2016-17 and to the fulfillment of the values of sustainable development by enabling and searching different ways to use waste textile materials. The project works closely together with vocational school and business and tries to create new companies in to the industry of waste textiles. Saimaa UAS’s part in the project is to study the factors of quality in coaching, e.g. amount of personnel compared to customers couching needs. The goal of the study is to ensure that the unemployed of the Imatra area will have highquality services nearby also in the future. At the end of the project Intopajat ry and TyönVuoksi ry owns together a workshop, which provides enough meaningful and challenging tasks with opportunities to learn something new and it creates a path from rehabilitative work till studying and working life. After the project PARTEX-workshop’s waste textile business is surrounded by a wide business network as a part of the waste textile process.