Yes We Can

Kotisivut
Kesto 01.02.2016 - 31.12.2017
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Eija Semi, eija.semi@saimia.fi, 040 6684090
Tiivistelmä
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina. Tätä tavoitetta tukevia osatavoitteita ovat: 1. Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan uudistaminen heidän osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan lähtien sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. 2. Henkilöstön työotteen muutos 3. Kehitysvammaisten ihmisten osaamisen edelleen kehittäminen 4. Hankearvioinnin tuottaminen osana hanketta sekä kokonaisarvioinnin laatiminen.