DIVE - Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu

Kotisivut
Kesto 01.06.2015 - 31.12.2017
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Uudenmaan liitto
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Anu Nuutinen, anu.nuutinen@saimia.fi, 040 660 5820
Tiivistelmä
Hankkeessa vahvistetaan maakunnallisissa ja kansallisissa matkailustrategioissa esiin nostettuja Etelä-Karjalan vahvuuksia ja kehittämisen painopistealueita yrityslähtöisillä, verkostomaisilla ja joustavilla toimenpiteillä. Kehittämistoimenpiteiden keskeiset teemat ovat Saimaa, luonto, geologia, sijainti idän ja lännen välissä ja laaja-alainen ja kiinnostava tuote- ja palvelutarjonta. Saimian osatoteutuksessa autetaan eteläkarjalaisia matkailutoimialan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa: systematisoimalla kansainvälisten matkailijoiden tarpeiden tunnistaminen, testaamalla opiskelijavoimin yritysten tuotteiden ja palveluiden digitaalista saavutettavuutta, jalostamalla digitaalisia toteutuksia sekä verkostoitumalla.