A Posse ad Esse

Kotisivut
Kesto 01.09.2015 - 31.12.2017
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma
Päärahoittaja Uudenmaan liitto
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Ville Lehto, ville.lehto@saimia.fi, 040 4846160
Tiivistelmä
Hankkeessa LUT ja Saimaan amk kehittävät toimintamallin, jonka kautta Skinnarilan kampuksen opiskelijaresurssit ovat joustavasti hyödynnettävissä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen esim. projektiopintojen, harjoittelun ja opinnäytetöiden muodossa. Toimeksiantojen vastaanottoa varten tarjotaan yksi luukku ja luodaan palveluprosessi, jonka avulla molempien korkeakoulujen tarjonta on helposti saatavilla. Ensin kartoitetaan olemassa olevat toiminnot, ja tehdään niitä paremmin yrityksille tunnetuksi. Toisessa vaiheessa kartoitetaan korkeakouluista ne tahot, jotka haluavat kehittää toimintaansa niin, että opinnot sopivat yhteen työelämän toimeksiantoihin, ja lisätään ne osaksi mallia. Tuloksena suurempi osa tutkintojen opintopisteistä suoritetaan työelämän toimeksiantoina. Yritysten tarpeiden vaatiessa tehtävät ratkaistaan monialaisesti ja korkeakoulurajat ylittäen. Yritysten liiketoiminnan innovatiivinen kehittäminen saa lisää tekijäresursseja ja oman osaamisensa mahdollisuudet tunnistaneista opiskelijoista saadaan lisää lähtijöitä yrittäjyyden polulle esim. LUTESin jäseniksi.