Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART)

Kotisivut
Kesto 01.11.2015 - 31.10.2017
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Eija Mustonen, eija.mustonen@saimia.fi, 0407633690
Tiivistelmä
Taiteilijan uudet roolit -työpaketissa kehitetään ja testataan taiteilijoiden ansaintamalleja yhdessä taiteilijoiden, yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Taiteilijan toimeentulon turvaaminen edellyttää uusien toimintatapojen ja roolien tunnistamista. Taiteilijan työpanosta, luovaa osaamista, voidaan hyödyntää laajemmin, mikäli taiteilijan rooli ja toimintatapa soveltuvat ympäristön tarpeisiin ja toisaalta ympäristöllä on kykyä mukautua taiteen ehtoihin. Teollisuustaiteen liiton Ornamon tekemän tutkimuksen mukaan taiteen saatavuus on merkittävä este taiteilijoiden työpanoksen laajemmalle hyödyntämiselle. Ihmiset viettävät aikaa rakennetussa ympäristössä ja taiteen on tultava lähelle ihmistä. Saimaan ammattikorkeakoulun tavoitteena tässä hankkeessa on luoda käytännön toimintamalleja uusien roolien tunnistamiseen sekä ansaintamallien kokeiluun. Työpaketissa uusia ansaintamalleja testataan kolmessa erilaisessa koeympäristössä. Yhteistyökumppaneina koeympäristöinä ovat Imatran kaupunki ja sen tekninen toimiala, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä Etelä-Karjalan osuuskauppa (Eekoo). Ansaintamallien pilotoinnissa kaupunkiympäristöä, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kauppaa tarkastellaan sekä rakennetun ympäristön että yksittäisen ihmisenkin näkökulmasta. Yhteistyötä tehdään hankkeen aikana Kaakon Taide Ry:n kanssa.