JOBI - Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille

Kotisivut jobihanke.blogspot.fi
Kesto 01.01.2015 - 31.12.2016
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Sanna-Leena Mikkonen, sanna-leena.mikkonen@saimia.fi, 040 5621460
Tiivistelmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja heikossa työasemassa olevat. Hankkeen tavoitteena on, että nuorten työllistymismahdollisuudet paranevat yritysten palvelutuotannon vahvistuessa, nuorten osallisuus ja työllistymisvalmiuden lisääntyvät vapaaehtoistyön uudenlaisten toteuttamistapoja kautta sekä nuorten valmiudet kansallisyhteiskunnan toimijoina vahvistuvat. Saimaan AMK järjestää yhteistyössä Socomin kanssa tuotteistustyöpajoja työskentelyn pohjana on edeltävä kysyntä- ja toimintaympäristökartoitus. Työpajoissa yhdistykset selkiyttävät oman toimintansa tavoitteet ja ydintehtävät sekä kehittävät vapaaehtoistyönä ja/tai vastikkeelisena toimintana tuotettavia palveluita. Tuotteistustyökalusta kehitetään sähköinen versio ja sen toiminta pilotoidaan yhdistyksissä. Työpajoissa käsitellään "yhdistys työnantajana"-teemoja, jotta yhdistykset voivat kehittää toimintaansa vastuullisina työnantajina. Tavoitteena on myös saada tietoa nuorten mahdollisuuksista hyödyntää järjestöjä oppimisympäristönä ja sitä kautta tarjota nuorille mahdollisuuksia tutustua ja sitoutua järjestötoimintaan jo opiskeluvaiheessa. Hankkeessa selvitetään Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhdistysten tarjoamia oppimisympäristöjä eri koulutusalojen ja oppilaitosten opiskelijoille (harjoittelut, projektiopinnot, opintojaksot, kesätyöt). Yhteistyössä hankekumppaneiden ja nuorten kanssa kehitetään yritystoimintaan liittyviä sähköisiä palveluita nuorten tarpeet ja motiivit huomioiden. Hankkeessa luodaan kustannustehokas palvelun ylläpidon malli. Hankkeessa laaditaan seuranta- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tulos- ja palautetiedon keräämisestä hankkeen eri vaiheissa ja eri toimijoilta.